TAFSIR IYYAKA NA'BUDU

 

                             إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥

PENJELASAN KATA

[إِيَّاكَ] : Kata ‘iyyaka’ adalah dhamir (kata ganti) nashab, dipakau untuk lawan bicara (mukhatab) satu orang.

[نَعۡبُدُ] : Kami taat dengan peduh kerendahan, pengagungan dan kecintaan kepada-Mu

[نَسۡتَعِينُ] : Kami memohon pertolongan-Mu untuk kamo agar kami taat kepada-Mu

TAFSIR

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥

TAFSIR MUYASSAR:

Kami mengkhususkan Engkau semata dengan ibadah dan kami juga hanya memohon pertolongan kepadaMu saja dalam semua urusan kami. Sebab semua urusan berada ditanganMu yang memiliki sebesar biji sawi sekalipun darinya.

Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarahkan sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah, seperti doa, istighatsah, menyembelih, dan thawaf (mengelilingi sesuatu) kecuali untuk Allah semata. Dan di dalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dan penyakit-penyakit riya`, ujub dan sombong.

 

PELAJARAN

Di antara petunjuk yang terkandung di dalam ayat ini adalah motivasi untuk senantiasa berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta’ala.

Sebagaimana tersebut di dalam hadist,

)الدعاء هو العبادة(

Doa adalah ibadah

1. RESENSI TAFSIR MUYASSAR

Judul Asli Tafsir                          : At-Tafsir al-Muyassar

Judul Edsisi Terjemah               : TAFSIR MUYASSAR; Memahami al-Qur`an dengan Terjemahan dan penafsiran paling mudah

Penyusun                                     : Para Ahli Tafsir

(1). Dr. Hikmat Basyir.

(2). Dr. Hazim Haidar.

(3). Dr. Mushthafa Muslim.

(4). Dr. Abdul Aziz Isma’il.

 

Dikaji ulang oleh sejumlah ulama di bawah arahan:

 

Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh

 

Penerbit Edisi Terjemah          : DARUL HAQ – Jakarta

https://www.darulhaq.com/resensi-tafsir-muyassar/

 

2. RESENSI TAFSIR AL-AISAR

Judul Asli Tafsir                          : Aisar At-Tafsir

Judul Edsisi Terjemah                : Tafsir Al - Aisar

Penulis :

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

https://darus-sunnah.com/product/tafsir-al-quran-al-aisar